بيمه مهندسي
 

 بيمه مهندسي تضمين کننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه کليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبکار، پيمانکار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندرکاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بيمه با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني و پيش بيني نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از اين طريق به روان شدن چرخه کار و زندگي کمک مي نمايد . بدون پشتوانه و حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه با بيم و عدم اطمينان خواهد بود.

     
  

گروههاي اصلي بيمه هاي مهندسي

 

دوره احداث:

    بيمه تمام خطر نصب
    بيمه تمام خطر پيمانکاران

 

دوره بهره‌برداري:

     بيمه فساد کالا در سردخانه
     بيمه مهندسي عيوب اساسي و پنهان
    بيمه تجهيزات الکترونيک 
    بيمه ريسکهاي تکميل شده ساختماني
    بيمه شکست ماشين آلات 
    بيمه عدم النفع ناشي از شکست ماشين آلات
    بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات

برگرفته از سايت بينه ايران

 


 


نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com