بيمه تعاون

 
 

1- نام شرکت: شرکت بيمه تعاون

تبصره 1: بر اساس بند 9 ماده يک قانون سياست­هاي کلي اصل 44، شرکت تعاوني سهامي عام نوعي شرکت سهامي عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت­هاي مذکور در قانون فوق­الذکر تشکيل مي­شود. در اينگونه شرکت­ها کليه سهام با نام بوده و هر سهامدار به ميزان تعداد سهامي که در اختيار دارد داراي حق رأي مي­باشد.

تبصره 2: با توجه به بندهاي يک و دو ماده 12 قانون سياست­هاي کلي اصل 44 در خصوص تشکيل و توسعه تعاوني­هاي سهامي عام:

 • حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شرکت تجاوز کند؛
 • اشخاص حقوقي سهامدار شرکت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شرکت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداکثر حق مالکيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداکثر حق مالکيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

 2- اهداف تشکيل شرکت: شرکت بيمه تعاون (تعاوني سهامي عام در شرف تاسيس)، در راستاي ارائه خدمات بيمه­اي در کليه رشته­هاي بيمه­هاي بازرگاني، اهداف زير را دنبال مي­نمايد:

 • کسب سود مطلوب و پايدار از فعاليت­هاي بيمه­گري و سرمايه­گذاري­ها
 • توسعه و ترويج فرهنگ بيمه در جامعه بويژه در بخش تعاون
 • گسترش چتر حمايتي بيمه در بخش تعاون و ساير بخش­هاي اقتصادي
 • افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد و صنعت بيمه کشور
 • ايجاد فرصت­هاي شغلي جديد

 3- موضوع و حدود فعاليت شرکت:

 • انجام عمليات بيمه­اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگي و غيرزندگي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران.
 • تحصيل پوشش بيمه­هاي اتكايى از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران  
 • قبول بيمه­هاي اتكايي از مؤسسات بيمه داخلى يا خارجى در حدود مقررات مربوط مشروط به رعايت ظرفيت نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي.ج.ا.ايران اعلام مي­كند.
 • سرمايه­گذاري از محل سرمايه، ذخاير و اندوخته­هاي ­فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي­بيمه

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com