کتاب "رازهاي بيمه درمان گروهي" بزودي منتشر ميشود

کتاب "رازهاي بيمه درمان گروهي" کتاب دوم از سري کتابهاي من خانواده ام را دوست دارم توسط افشين ايرجي کارگزار رسمي بيمه بزودي منتشر ميشود

اغلب کارکنان سازمانها بصورت همزمان داراي بيمه پايه و درمان تکميلي هستند و دو حق بيمه از حقوق آنها بابت اين دو پوشش کسر ميشود آيا کليه هزينه هاي درماني آنها با وجود اين بيمه ها جبران ميشود؟

حتما جواب منفي است ، براستي چرا با وجود تلاش مديران رفاهي سازمانها براي اخذ بهترين بيمه نامه از شرکتهاي بيمه ، بوقت نياز بيمه شدگان نميتوانند از خدمات به نحو احسن استفاده نمايند.

در اين کتاب گره هاي بيمه درمان معرفي و براي آنها راه حلهايي ارائه ميشود ، بطوريکه پس از مطالعه کتاب و استفاده از راهکارهاي ارائه شده شايد نتوان هزينه هاي درماني را صفر نمود و لي استفاده از پوششهاي درماني را به حداکثر رساند و يک حس رضايتمندي از پوشش درمان تکميلي براي خود و همکاران ايجاد نمود.

طبيعي است که شرکت هاي بيمه بعنوان يک کسب و کار بدنبال منافع خود بوده ولي بيمه شدگان نيز با آشنايي با قواعد بازي ميتوانند يک بازي برد برد داشته باشند.

شما را به مطالعه اين کتاب دعوت مي کنيم ، خواهشمند است در صورت علاقه جهت تهيه کتاب درخواست خود را به آدرس ايميل info@portalbime.com ارسال فرماييد.تاریخ انتشار: 1392/11/11
طراحی و تولید توسط Radisan.com