سامانه يکپارچه نظارت و ارزيابي درمان (سيناد)

خود را بيازماييد : آيا من بيمه عمر نياز دارم؟

              

 

 

                                                   

 

 
بيانيه ارزش   Value statement

بيانيه ارزش پرتال بيمه

 

كارگزاري 585  بيمه مركزي  ، در چارچوب مقررات بيمه مركزي و مبتني بر احترام بر بيمه گران ، بيمه گذاران ، بيمه شدگان ، همكاران خود و كليه صاحبان حقوق و ذينفعان و حفظ شان انساني آنها نسبت به مشاوره ، معرفي و ارائه بيمه نامه كامل و صحيح و نيز همراهي بيمه گذاران خسارت ديده تا گرفتن كليه حقوق آنها اقدام مي نمايد.

بيانيه ديدگاه    Vision Statement

بيانيه ديدگاه پرتال بيمه

 

 كارگزاري 585  بيمه مركزي  ، حامي کليه بيمه گذاران درهرقشر و طبقه اجتماعي و نيز در هر رشته بيمه اي ميباشد. در سايه اين حمايت ، بيمه گذاران ، بيمه شدگان و استفاده کنندگان بيمه نامه ميتوانند بدون دغدغه خاطر و با اعتماد کامل نسبت به دريافت بيمه نامه با پوششهاي کامل و کارا اقدام کنند.

در اين كارگزاري هيچ بيمه نامه اي ناقص و غيرشفاف صادر نميشود ودر صدور بيمه نامه فقط منافع كارگزاري لحاظ نميگردد بلکه منافع كارگزاري در کنار منافع شرکت بيمه و بيمه گذاران معني خواهد داد.
كارگزاري 585 در صورت بروز خسارت ، به وكيل بيمه گذار جهت اخذ کليه حق و حقوق ايشان تبديل ميگردد اين حق و حقوق از تعهدات مندرج در بيمه نامه نه يک ريال بيشتر خواهد بود نه يک ريال کمتر.

بيانيه ماموريت     Mission Statement

بيانيه ماموريت پرتال بيمه

 

 

ما بعنوان كارگزاري 585 بيمه مركزي  در زمينه بيمه و ضمانت جان و مال و مسئوليت انسانها در ايران فعاليت ميکنيم ، کسب و کار ما دائما در حال تحول است و ما با رصد اين تحولات بدنبال راههاي جديد جهت ارائه خدمات بهتر و بيشتر در رشته هاي مختلف بيمه اي هستيم.
ماموريت ما افزايش ارزش كارگزاري نزد کليه بيمه گذاران ، بيمه شدگان و استفاده کنندگان بيمه نامه و نيز شركتهاي بيمه و بيمه مركزي  است.
براي ارتقاء ارزش خود مي بايست رقبا را بخوبي بشناسيم و در يک رقابت سالم ، دايره را براي آنها تنگتر کنيم و سهمي را که از بازاربيمه ، لايق آن بوده و براي خود ترسيم نموده ايم، بدست آوريم و از طرفي ديگر باعث توسعه فرهنگ صحيح بيمه شويم.
ما با تعامل بسيار با مشتريان بعنوان ولي نعمتان خود پس از پروردگار متعال ، نيازهاي آنهارا شناسايي کرده و با ارائه راه حل و پاسخ مناسب ، به روشهاي خلاقانه و جديد در ارائه خدمات نائل ميشويم.
ارتقاي سطح درآمدي ، زندگي ، آموزشي و کاري همکاران ، نمايندگان عمر و بازاريابان با لحاظ کليه جوانب عدل و انصاف از دغدغه هاي ماست .
ما براي موفقيت روزافزون به وضع موجود راضي نيستيم و با آموزش علوم جديد و بکارگيري آنها ، کيفيت کار و درآمد و ارزش آن را ارتقاء ميدهيم.
ماموريت ما دستيابي به رتبه اول كارگزاران بيمه در ايران است و اين با ياري پروردگار واحد و همت و جديت همکاران عزيز ما، در كارگزاري و شركتهاي بيمه  محقق ميگردد.
ما در كارگزاري 585  به دو صورت عمل ميکنيم ، اول آفرينش کار و دوم انجام کار بنحوي که قابل آفرين گفتن باشد.


 
طراحی و تولید توسط Radisan.com